2016

Perjumpaan Penduduk UP5-5 Ukay Perdana - 14 MAY
Mesyuarat Tindakan Susulan Dialog Bersama Majlis Gabungan Persatuan Penduduk Ukay Perdana (MGPPUP) - 9 MAYPerjumpaan Bersama MGPPUP dan pihak-pihak berkepentingan Badan Kerajaan. Bagi Mengatasi Kesesakan Trafik di Ukay Perdana Di Waktu Puncak - 29 MacTaklimat Bersama Persatuan Penduduk Bukit Antarabangsa - 29 Mac