2013

Site Visit with Bahagian Projek Tanah, Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) at Ukay Perdana & Mahkota Cheras - 5 Mac